اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه
شعار سايت شما

عنوان تاریخ
خرید 558 هزار تن گندم در کرمانشاه/ کیفیت مطلوب آرد استان : 2020-10-04 13:12:18
بسته شدن پرونده خرید تضمینی کلزا با پرداخت صد در صد مطالبات کشاورزان : 2020-09-03 09:48:25
افزایش ظرفیت 400 هزار تنی ذخیره سازی گندم در استان کرمانشاه طی 7 سال گذشته : 2020-08-25 09:38:32
کرمانشاه رتبه پنجم خرید گندم در کشور / آغاز خرید گلرنگ در کرمانشاه : 2020-08-25 09:29:51
تبریک روز خبرنگار 2020-08-09 10:10:44
خرید گندم از کشاورزان هم استانی از مرز 500 هزار تن گذشت : 2020-07-26 12:07:57
افزایش 50 هزار تنی خرید گندم از کشاورزان کرمانشاهی نسبت به مدت مشابه سال قبل : 2020-07-11 16:12:11
ذخایر کالاهای اساسی استان کرمانشاه در حد مطلوب قرار دارد : 2020-07-11 16:10:30
حمایت از کشاورزان کلید جهش تولید در بخش کشاورزی: 2020-07-11 16:08:10
مقاله مرکز تحقیقات سلامت مردان 2020-06-27 15:33:48