اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه
شعار سايت شما

عنوان تاریخ
خرید 196 تن آفتابگردان در کرمانشاه 2019-11-27 09:49:43
فراخوان سومین دوره جشنواره ملی خوشه : 2019-11-26 08:45:41
مشکلی در تامین گندم مورد نیاز کشور وجود ندارد : 2019-11-03 08:37:13
ادامه روند خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در استان کرمانشاه : 2019-10-16 09:15:09
پرداخت 65 درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاهی : 2019-07-27 13:45:08
تحقق شعار رونق تولید با حمایت از بخش کشاورزی : 2019-07-20 14:13:19
حمایت از تولید داخلی ، رسالت و وظیفه ملی هر ایرانی : 2019-07-11 11:39:01
پرداخت بیش از 95 درصد از مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه : 2019-06-27 08:59:40
پرداخت 99 درصد از پول کلزاکاران استان کرمانشاه : 2019-06-11 09:13:49
رشد قابل توجه خرید تضمینی گندم در مناطق گرمسیری استان کرمانشاه : 2019-06-02 14:42:55